Spotkanie techniczne BASR 2019

scar100_qslSpotkanie techniczne BASR 2019
„Aspekty techniczne łączności w pasmach 10,4 i 2,4 GHz przez nowego satelitę Es’Hail2 czyli QOscar-100” odbędzie się 28 czerwca 2019 w Kozach, Pałac Czeczów, w godz. 16.00-19.00, sala plastyczna I piętro + zajęcia w terenie.
W planie:
– omówienie parametrów technicznych satelity QOscar-100,
– przedstawianie sprzętu niezbędnego do prowadzenia łączności oraz wymogów       technicznych
– konwerter 10,4 GHz, transverter 2,4 Ghz, okablowanie, wzmacniacze, anteny,
– nasłuch satelity przez konwerter RTL SDR programowo na komputerze oraz     zmodyfikowany konwerter 10,4 Ghz na transceiverze 430 MHz,
– w miarę możliwości pokaz łączności przez satelitę,
– wymiana doświadczeń z pracy przez satelitę.
 Piotr SP9LVZ

SP9QMG SK

Z żalem informujemy, że zmarła nasza Koleżanka

Ela Brzozowska SP9QMG.

Wiele lat działała z zapałem na rzecz rozwoju krótkofalarstwa w Bielsku Białej. Na początku lat ’90 była w grupie założycieli Bielskiego Stowarzyszenie Krótkofalowców i Radiotelefonistów CB, następnie związała się z Radioklubem Beskidzkim SP9KAT. 

Uroczystości pogrzebowe odbędą się w poniedziałek 29 kwietnia  o godz. 13:00                 w kościele  Ewangelicko-Augsburskim w Starym Bielsku
ul. Pod Grodziskiem 9

Zakłócenia na SR9BSR.

W związku z uporczywym zakłócaniem pracy przemiennika SR9BSR, który pracuje w ramach Beskidzkiej Sieci Ratunkowej, poprzez stawianie fali nośnej modulowanej DMR bez identyfikacji przyznanym znakiem krótkofalarskim zostało przygotowane zawiadomienie do Urzędu Komunikacji Elektronicznej o łamaniu przepisów:
Regulamin Radiokomunikacyjny ITU: ust.25.9 &5 pkt. 2: „W czasie transmisji stacje amatorskie powinny transmitować swój sygnał wywoławczy powtarzany w krótkich odstępach czasu.”
“Prawo telekomunikacyjne” ustawa z dnia 16 lipca 2014r., w zakresie:
Art.208.1. Kto bez wymaganego pozwolenia używa urządzenia radiowego nadawczego lub nadawczo-odbiorczego, podlega karze grzywny w wysokości do 1000 złotych.
2.Jeżeli sprawca czynu określonego w ust.1 działa w sposób uporczywy, podlega grzywnie, karze ograniczenia wolności albo pozbawienia wolności do lat 2.
3.Sąd może orzec przepadek urządzeń przeznaczonych lub służących do popełnienia czynu określonego w ust.1 i2, chociażby nie stanowiły one własności sprawcy.
4.Sąd orzeka przepadek urządzeń przeznaczonych lub służących do popełnienia czynu określonego w ust.1 i2, chociażby nie stanowiły one własności sprawcy, jeżeli ich używanie zagraża życiu lub zdrowiu człowieka. Przepis art.195 Kodeksu karnego wykonawczego stosuje się niezależnie od wartości przedmiotów, których przepadek orzeczono.
5.Orzekanie w sprawach o czyny, o których mowa w ust.1, następuje w trybie przepisów Kodeksu postępowania w sprawach o wykroczenia
Piotr SP9LVZ

DMR na Trzonce

IMG_1379Kolejny szczęśliwy Posiadacz DMR’a. W zeszłym tygodniu Mirek SP9ONC  dostarczył Mietkowi  SQ9ORZ nowy radiotelefon DMR. Dzięki pomocy Kolegów udało się również zorganizować, do kompletu, nową antenę i kabel.

Dziękujemy wszystkim zaangażowanym.