SP9QMG SK

Z żalem informujemy, że zmarła nasza Koleżanka

Ela Brzozowska SP9QMG.

Wiele lat działała z zapałem na rzecz rozwoju krótkofalarstwa w Bielsku Białej. Na początku lat ’90 była w grupie założycieli Bielskiego Stowarzyszenie Krótkofalowców i Radiotelefonistów CB, następnie związała się z Radioklubem Beskidzkim SP9KAT. 

Uroczystości pogrzebowe odbędą się w czwartek 29 kwietnia  o godz. 13:00                 w kościele  Ewangelicko-Augsburskim w Starym Bielsku
ul. Pod Grodziskiem 9

Zakłócenia na SR9BSR.

W związku z uporczywym zakłócaniem pracy przemiennika SR9BSR, który pracuje w ramach Beskidzkiej Sieci Ratunkowej, poprzez stawianie fali nośnej modulowanej DMR bez identyfikacji przyznanym znakiem krótkofalarskim zostało przygotowane zawiadomienie do Urzędu Komunikacji Elektronicznej o łamaniu przepisów:
Regulamin Radiokomunikacyjny ITU: ust.25.9 &5 pkt. 2: „W czasie transmisji stacje amatorskie powinny transmitować swój sygnał wywoławczy powtarzany w krótkich odstępach czasu.”
“Prawo telekomunikacyjne” ustawa z dnia 16 lipca 2014r., w zakresie:
Art.208.1. Kto bez wymaganego pozwolenia używa urządzenia radiowego nadawczego lub nadawczo-odbiorczego, podlega karze grzywny w wysokości do 1000 złotych.
2.Jeżeli sprawca czynu określonego w ust.1 działa w sposób uporczywy, podlega grzywnie, karze ograniczenia wolności albo pozbawienia wolności do lat 2.
3.Sąd może orzec przepadek urządzeń przeznaczonych lub służących do popełnienia czynu określonego w ust.1 i2, chociażby nie stanowiły one własności sprawcy.
4.Sąd orzeka przepadek urządzeń przeznaczonych lub służących do popełnienia czynu określonego w ust.1 i2, chociażby nie stanowiły one własności sprawcy, jeżeli ich używanie zagraża życiu lub zdrowiu człowieka. Przepis art.195 Kodeksu karnego wykonawczego stosuje się niezależnie od wartości przedmiotów, których przepadek orzeczono.
5.Orzekanie w sprawach o czyny, o których mowa w ust.1, następuje w trybie przepisów Kodeksu postępowania w sprawach o wykroczenia
Piotr SP9LVZ

DMR na Trzonce

IMG_1379Kolejny szczęśliwy Posiadacz DMR’a. W zeszłym tygodniu Mirek SP9ONC  dostarczył Mietkowi  SQ9ORZ nowy radiotelefon DMR. Dzięki pomocy Kolegów udało się również zorganizować, do kompletu, nową antenę i kabel.

Dziękujemy wszystkim zaangażowanym.

Informacje składkowe na 2019.

Składki pozostają identyczne jak w zeszłym roku, zmienia się numer konta.

NOWE Konto oddziału OT-50

mBank nr: 22 1140 1010 0000 3533 4800 1024

odbiorca:
Polski Związek Krótkofalowców
Gliwicki Oddział Terenowy OT50
44-100 Gliwice, ul. Kochanowskiego

Do poniższej kwoty należy doliczyć 20,00 zł na składkę oddziałową OT50, czyli składka dla członka zwyczajnego wraz ze składką oddziałową wynosi w sumie wynosi  140,00 zł (120,00 + 20,00)

L.p. Rodzaj składki – opis Kwota
1. Składka wpisowa do PZK 0 zł
2. Składka dla członka nadzwyczajnego SWL 30 zł
3. Składka ulgowa dla członka zwyczajnego od 71 roku życia 90 zł
4. Składka dla członka zwyczajnego 120 zł
5. Składka ulgowa dla członka zwyczajnego do 20 lat
lub uczącego się do 26 lat (po przedstawieniu
odpowiedniego zaświadczenia)
30 zł
6. Składka dla członka wspomagającego 20 zł