90 lat krótkofalarstwa na Górnym Śląsku

90_herb-290x300Ponad 90 lat temu rozwój radiokomunikacji amatorskiej nie ominął Ziemi Śląskiej. Pierwsze efekty tej działalności są notowane w Bielsku-Białej, a jej prekursorem był Tadeusz Matusiak TPTM (późniejszy TPXA), który w 1926 r., będąc 14-letnim uczniem, zbudował nadajnik, na którym 16 listopada 1927 r. nawiązał pierwszą na Śląsku, potwierdzoną kartą QSL, dwustronną łączność z krótkofalowcem szwedzkim SMUA z Goeteborga.

Chcemy upamiętnić ten Jubileusz początku ruchu krótkofalarskiego na Górnym Śląsku. Regulamin Dyplomu Jubileuszowego został opublikowany na stronach oddziałowych organizatorów. Oddziały terenowe PZK : Śląski Oddział PZK w Katowicach OT-06, Górnośląski Oddział PZK w Rudzie Śląskiej OT-29, Rybnicki Oddział PZK w Pszowie OT-31 oraz Gliwicki Oddział PZK w Gliwicach OT-50 ustaliły, że obchody 90-lecia krótkofalarstwa na Górnym Śląsku odbędą się w czerwcu 2017 r. Zakończenie i podsumowanie jubileuszu w gronie śląskich radioamatorów zorganizujemy 27 sierpnia 2017 r. w Śląskim Ogrodzie Botanicznym w Mikołowie, znanym jako Sośnia Góra.

Regulamin Dyplomu Jubileuszowego ,,90 lat krótkofalarstwa na Górnym Śląsku”

1. Organizatorem jubileuszowych obchodów jest ,,Komitet Organizacyjny” składający się z przedstawicieli Oddziałów Terenowych PZK : OT-06,OT-29,OT-31,OT-50.
2. Celem obchodów jest przybliżenie uczestnikom historii krótkofalarstwa na Śląsku.
3. Dyplom wydawany jest za przeprowadzone łączności (nasłuchy) ze stacjami pracującymi z terenu województwa śląskiego (G).
4. Do dyplomu zaliczane są łączności (nasłuchy) przeprowadzone w dniach 1.06-30.06 2017 na dowolnym paśmie i dowolną emisją. Do dyplomu zaliczana jest tylko jedna łączność z daną stacją (nasłuch obydwu stacji) bez względu na pasmo i emisję. Obowiązkowo należy przeprowadzić łączność z co najmniej jedną stacją okolicznościową. Nie zaliczane są łączności przez przemienniki, cros-band, echolink i modulacją mieszaną.
5. Dla uhonorowania uczestników obchodów organizator ustala wyróżnienia w formie nagród rzeczowych, pucharów i dyplomów.

    • nagroda rzeczowa, dyplom oraz puchar za zdobycie największej ilości punktów  dla uczestnika spoza Górnego Śląska.
    • nagroda rzeczowa , dyplom oraz puchar za przeprowadzenie największej ilości QSO dla stacji indywidualnej pracującej z województwa śląskiego (G).
    • nagroda rzeczowa, dyplom oraz puchar dla najlepszego nasłuchowca bez względu na miejsce zamieszkania.
    • dyplomy za zdobycie minimum wyznaczonych punktów.

w przypadku równej ilości punktów zwycięzcą zostaje stacja która najszybciej przeprowadzi łączności ze stacjami okolicznościowymi organizatora.

Punktacja dyplomowa
Stacja okolicznościowa organizatorów:                                                                        HF90GLI, HF90GOT, HF90ROP, HF90SOT, HF90TM  20 pkt.
Stacja pracująca z województwa śląskiego 5 pkt.

Niezbędna ilość punktów do zdobycia dyplomu:
Stacje z SP – 90 pkt
EU- 60 pkt
DX- 40 pkt
8. Dyplom wydawany w wersji elektronicznej przesyłany jest na adres e -mail nadawcy i jest bezpłatny.
9. Zgłoszenie na dyplom drogą elektroniczną prosimy wysyłać do końca lipca na adres SQ9V@wp.pl Zgłoszenie powinno zawierać następujące dane: znak, data i czas QSO, dane osobowo-adresowe nadawcy, adres e-mail.
10. Rozliczenie obchodów oraz zakończenie wydawania dyplomów nastąpi 1.09.2017r.
11. W kwestiach spornych interpretacja niniejszego regulaminu należy do kolegi Marka SP9HTY, który jest Koordynatorem Komitetu Organizacyjnego a jego decyzje są ostateczne.W imieniu organizatorów Gienek SQ9HZM

 

Dodaj komentarz